Is het kerstpakket belastingvrij?

Ja, het kerstpakket is belastingvrij en dat maakt het uiteraard extra interessant om jouw werknemers te bedanken. Wij adviseren om hierbij rekening te houden met de werkkostenregeling (WKR). Er kleeft namelijk een limiet aan het bedrag dat je belastingvrij aan het kerstpakket mag besteden.

Werkkostenregeling kerstpakket 2021

De werkkostenregeling (WKR) is een regeling waarmee je een deel van het totale fiscale loon kunt besteden aan onbelaste verstrekkingen en vergoedingen (o.a. kerstpakketten) voor jouw personeel. Over dit deel hoeft géén loonheffing te worden betaald.

Het WKR-budget bestaat in 2021 uit 3% van de eerste € 400.000 van de totale fiscale loonsom van de gehele organisatie. Daarboven is dit 1,18%. Dit is de zogenaamde forfaitaire, of vrije ruimte. De aanschaf van de kerstpakketten valt volgens de belastingdienst in deze vrije ruimte en worden dus in mindering gebracht op het WKR-budget. Door deze regeling heb je meer budget te besteden voor de kerstpakketten in 2021.

Maak daarom gebruik van deze regeling! Het financiële voordeel kan groot zijn. Het is goed om dit ook af te stemmen met jouw eigen boekhouder of salarisadministratie. Meer informatie over deze regeling is te vinden op de website van de Belastingdienst.

Zie: https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/nl/coronavirus/content/verruiming-vrije-ruimte